ขอขอบคุณคลิปวีดีโอจาก

 www.youtube.com

คุณ ladyEdnaMode

คุณ sumalepr

 

 

 ภาพจากละครบรวงทรวง 26/5/2553

 

 

 

             

 

 

.