บันทึกสุดท้าย ร.ต.ต.กฤตติกุล บุญลือ ไม่เสียดาย..ชีวา..ถ้าสิ้นไป

"...โลกมนุษย์ ย่อมจะดี กว่านี้แน่ เพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้ แม้ถูกหยัน จงยืนหยัด สู้ไป ใฝ่ประจัญ ยอมอาสัญ ก็เพราะปอง เทอดผองไทย" ร.ต.ต.กฤตติกุล บุญลือ เป็นผู้ที่ทำให้บทเพลงพระราชนิพนธ์ "ความฝันอันสูงสุด" ซาบซึ้งจับหัวใจ

ร.ต.ต.กฤตติกุล บุญลือ "หมวดตี้" นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่ 60 นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 44 รอง ผบ.ร้อย ตชด.หน่วยเฉพาะกิ